Monthly Archives: October 2017

Monspace has donate to four local Tamil primary schools

Today, Monspace has made a trip down to Negeri Sembilan to donate to four local Tamil primary schools, in order to give them more conducive learning environments. Earlier, 4 Tamil primary schools in Negeri Sembilan: SJK (T) Ladang Lenggeng, SJK (T) Ladang Cairo, SJK (T) Ladang Chembong, and SJK (T) Ladang Bradwall were all having […]

Dato’ Sri Jessy Lai host“Leadership Excellence Training” for MONSPACE Vietnam

Last month, Dato’ Sri Jessy Lai hosted a “Leadership Excellence Training” for 100 local hero in Medan, Indonesia and the heros are now able to excel, putting Monspace Indonesia on track for further success. Replicating this succesful method, Monspace Multinational Corp CEO Dato Sri Jessy Lai conducted another training session for MONSPACE Vietnam. The session […]

MONSPACE attended the opening ceremony of the PROFIMA International Film Festival Malaysia (PIFFA) 2017

MONSPACE attended the opening ceremony of the PROFIMA International Film Festival Malaysia (PIFFA) 2017, held in Starling Mall, Petaling Jaya. The event was organised by the National Film Development Corporation Malaysia (FINAS), Malaysia’s Communications and Multimedia Ministry (KKMM) and Malaysia’s Tourism and Culture Board. This is a big event for Malaysia’s film industry. This year, […]

Happy Deepavali!屠妖节快乐

October brings with it a festive celebrated by all Malaysians. Deepavali is here! I have lots of Indian friends, many of them I’ve known for more than a decade. They are hardworking, humble, religious, and friendly. Malaysian Indians are special. Their ancestors settled in Malaysia, working on rubber plantations, barbershops, or grocery stores. When I […]

Jessy Lai together with Hong Kong actress Michelle visit and donate to Rohingya refugee

Recently, Hong Kong celebrity Michelle Yim and I visited the Rohingya refugee camp in Selayang and donated some necessities, which will hopefully alleviate the sufferings of the refugees. The Rohingyas are some of the most persecuted people in the world. Most of them fled from Myanmar to slums and refugee camps in Bangladesh, via a […]

Cảm ơn đã Giúp Lễ Hội Kỷ Niệm Thành Lập Tập Đoàn Mon Space Lần Thứ 2 Thành công Tốt Đẹp

Thật khó tin rằng Mon Space hiện đã hai tuổi. Tôi vẫn nhớ rõ những ngày đầu khi nó được thành lập – chúng tôi đã có những cuộc họp bất tận và vô số những vấn đề khẩn cấp để giải quyết. Tôi cảm thấy như chỉ mới ngày hôm qua. Tôi đã ở […]

Tập Đoàn Mon Space Chưa Phát hành Cổ phiếu Bán ra

Năm nay, tập đoàn Mon Space đã tăng trưởng lên một tầm cao mới. Thông qua nỗ lực liên tục của nhóm chúng tôi, chúng tôi đã được Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cho phép niêm yết, có hiệu lực vào ngày 30 tháng 9 năm 2016. Chúng […]

Cám ơn Quỹ Edu Assist về Giải thưởng nhà Lãnh đạo iMIL£ENNIUM

Thế giới kinh doanh không có chỗ cho những người không đổi mới và không di chuyển theo thời đại. Tôi luôn luôn tin rằng ta phải kết nối với những xu hướng và tiến bộ hiện tại – và tôi kêu gọi nhóm của tôi làm việc theo cùng tốc độ. Sự đổi mới […]

Tập đoàn Mon Space Tài trợ 300,000 RM cho Chương trình Thời trang Từ thiện của YAYSH

Tập đoàn Mon Space Tài trợ 300,000 RM cho Chương trình Thời trang Từ thiện của YAYSH Nếu bạn đã đọc blog này, có thể bạn sẽ biết về YAYSH. Nếu bạn không, hãy để tôi giới thiệu ngắn gọn cho bạn. YAYSH được thành lập bởi Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah […]